Kính Chào!

Tại đây quý vị có thể:
  • Kiểm tra xem liệu quý vị đã ghi danh bầu cử chưa.
  • Kiểm tra xem quý vị ghi danh bầu cử ở đâu.
  • Kiểm tra lựa chọn đảng phái chính trị của quý vị.
  • Kiểm tra tùy chọn ngôn ngữ của quý vị đối với tài liệu bầu cử.
  • Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu qua thư hoặc lá phiếu tạm thời.
  • Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị.
  • Tìm thông tin về các cuộc bầu của của địa phương và tiểu bang sắp diễn ra.
  • Tìm thông tin liên lạc của văn phòng bầu cử tại hạt quý vị.
  • Chọn cách quý vị muốn nhận hướng dẫn cử tri của tiểu bang và của hạt quý vị trước mỗi cuộc bầu cử.
Nếu quý vị gần đây ghi danh trực tuyến, vui lòng chờ ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra tình trạng của quý vị.

Chi Tiết Cá Nhân

Xác nhận *

Chính sách của chúng tôi là hạn chế việc thu thập và bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc lưu giữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Chính Sách Quyền Riêng Tưmở khung mới của chúng tôi.